لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۱۱ – معرفی Object و نحوه ورود به محیط کدنویسی از طریق اشیاء موجود در فرم‌ها و گزارش‌ها

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۶۸۷ روز پیش
مورخ 09/مارس/2018
۰۰:۰۱:۴۶ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید