لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۱۲ – معرفی مفهوم Event (رویداد) و Event Procedure (روال رویداد) (Free Preview)

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۶۸۶ روز پیش
مورخ 10/مارس/2018
۰۰:۰۲:۱۹ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید