لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۱۲ – کدنویسی فرار دانش‌آموزان – بخش اول

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۸۳۶ روز پیش
مورخ 26/مارس/2018
۰۰:۱۶:۳۵ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید