لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۱۳ – کدنویسی فرار دانش‌آموزان – بخش دوم

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۱۰۲۸ روز پیش
مورخ 26/مارس/2018
۰۰:۱۶:۵۳ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید