لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۱۵ – ساخت منوی Game Over

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۱۰۲۸ روز پیش
مورخ 26/مارس/2018
۰۰:۱۸:۴۶ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید