لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۱۷ – مفهوم ماکرو (Free Preview)

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۸۵۲ روز پیش
مورخ 10/مارس/2018
۰۰:۰۲:۲۹ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید