لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۱۸ – اشاره به نحوه عملکرد ماکروها در برنامه‌های آفیس

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۶۸۶ روز پیش
مورخ 10/مارس/2018
۰۰:۰۴:۲۷ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید