لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۲ – اشاره به روش‌های مختلف کدنویسی در Access (Free Preview)

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۶۹۲ روز پیش
مورخ 08/مارس/2018
۰۰:۰۳:۲۹ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید