لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۲۵ – توابع در یونیتی (Free Preview)

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۳۰۷ روز پیش
مورخ ۰۲/فروردین/۱۳۹۷
۰۰:۰۶:۴۶ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید