لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۲۶ – معرفی کنترل‌های مهم در فرم‌ها

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۶۹۰ روز پیش
مورخ 11/مارس/2018
۰۰:۰۵:۱۰ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید