لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۲۷ – توابع پیش‌فرض یونیتی – تابع Update (Free Preview)

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۲۶۵ روز پیش
مورخ ۰۲/فروردین/۱۳۹۷
۰۰:۰۳:۵۵ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید