لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۲۸ – توابع پیش‌فرض یونیتی – تابع LateUpdate (Free Preview)

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۴۸۵ روز پیش
مورخ ۰۲/فروردین/۱۳۹۷
۰۰:۰۳:۳۶ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید