لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۲۹ – توابع پیش‌فرض یونیتی – تابع FixedUpdate (Free Preview)

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۳۰۷ روز پیش
مورخ ۰۲/فروردین/۱۳۹۷
۰۰:۰۲:۰۴ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید