لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۳۰ – توابع پیش‌فرض یونیتی – تابع Awake (Free Preview)

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۳۶۸ روز پیش
مورخ ۰۲/فروردین/۱۳۹۷
۰۰:۰۱:۲۰ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید