لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۳۱ – معرفی کارکرد و مشخصه‌های کنترل‌های مهم (Free Preview)

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۶۸۵ روز پیش
مورخ 11/مارس/2018
۰۰:۰۹:۱۸ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید