لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۳۵ – معرفی مفهوم متغیر و کاربردهای آن (Free Preview)

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۶۸۵ روز پیش
مورخ 11/مارس/2018
۰۰:۰۴:۰۳ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید