لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۴ – معرفی عمومی Macro Builder

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۸۵۴ روز پیش
مورخ 08/مارس/2018
۰۰:۰۱:۴۹ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید