لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۴۷ – دستور شرطی Select

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۶۸۹ روز پیش
مورخ 11/مارس/2018
۰۰:۰۹:۰۱ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید