لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۵ – معرفی عمومی Code Builder

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۶۹۲ روز پیش
مورخ 09/مارس/2018
۰۰:۰۱:۳۵ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید