لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۵۱ – معرفی ماژول و تبیین لزوم استفاده از ماژول‌ها (Free Preview)

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۶۸۹ روز پیش
مورخ 11/مارس/2018
۰۰:۰۶:۱۲ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید