لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۵۳ – دامنه استفاده از توابع و روال‌ها

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۸۴۴ روز پیش
مورخ 11/مارس/2018
۰۰:۰۶:۰۷ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید