لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۵۴ – نحوه تعریف UDP

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۸۵۱ روز پیش
مورخ 11/مارس/2018
۰۰:۰۸:۲۹ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید