لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۵۷ – آشنایی با برخی توابع و روال‌های برنامه‌نویسی

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۸۴۴ روز پیش
مورخ 11/مارس/2018
۰۰:۰۷:۲۲ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید