لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۶ – معرفی زبان کدنویسی SQL و کاربردهای آن

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۶۸۷ روز پیش
مورخ 09/مارس/2018
۰۰:۰۳:۲۸ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید