لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۷ – معرفی Visual Basic به‌عنوان زبان پایه برنامه‌نویسی

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۶۹۱ روز پیش
مورخ 09/مارس/2018
۰۰:۰۲:۲۹ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید