لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۱ – معرفی اجمالی Access و کاربردهای برنامه‌نویسی (Free Preview)

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۶۹۲ روز پیش
مورخ 08/مارس/2018
۰۰:۰۲:۴۵ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید