لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۲۷ – فیلتر پیشرفته داده‌ها

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۱۱۹۹ روز پیش
مورخ 14/ژوئن/2018
۰۰:۱۲:۲۸ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید