لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

جلسه ۹ – توابع آماری

برای مشاهده ویدئو وارد شوید

تاریخ انتشار

مدت‌زمان

تعداد سوال

میزان سختی

وضعیت

نمایش / دریافت
۱۱۹۹ روز پیش
مورخ 14/ژوئن/2018
۰۰:۲۵:۵۷ ۰ تعریف نشده
شروع نشده
بعد از خرید