لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

نرم‌افزار Word


آموزش ورد 2016

آموزش ورد ۲۰۱۶


سطح آموزش
نوع آموزش
فرمت آموزش
مقدماتی

متوسط

پیشرفته
تئوریک

پروژه‌محور
ویدئویی

متنی

۳۵۰۰۰ ۲۸۰۰۰ تومان
شروع دوره حجم دوره: 129 مگابایت