لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

مجموعه کامل آموزش sql server به زبان فارسی

مجموعه کامل آموزش sql server به زبان فارسی

مجموعه کامل آموزش sql server به زبان فارسی

با عرض سلام به کاربران لرنینگ تی وی.

در این پست مجموعه آموزش SQL Server برای شما عزیزان آماده گردیده است در ۱۲ گام یا بخش. با دیدن این دوره ی آموزش SQL Server که به صورت رایگان هم منتشر شده می توانید در کوئری نویسی مهارت لازم و کافی را برای انجام پروژه ها بدست بیاورید. برای آشنا شدن با مباحث مطرح شده در دوره کامل آموزش SQL Server خلاصه ای از عناوین پرداخت شده در این مجموعه به شرح زیر آورده شده است.البته دانشجویانی که علاقه مند به استفاده از منابع آنلاین و زبان اصلی هستند می توانند به مباحث آموزشی سایت مایکروسافت و یا سایت w3schools مراجعه کنند.

مباحث پرداخته شده در دوره آموزش SQL Server :

گام مقدمه: نصب SQL Server (در اینجا آموزش نصب SQL Server 2012 آموزش داده شده است)

گام اول: فراگیری دستورات حذف، ایجاد، ویرایش دیتابیس و جدول

 • نحوه ایجاد و حذف یک دیتابیس به صورت گرافیکی (Wizard) و هم به شیوه دستورات SQL(کوئری)
 • نحوه ایجاد و حذف یک جدول در پایگاه داده به صورت گرافیکی (Wizard) وهم به شیوه دستورات SQL(کوئری)
 • نحوه ویرایش جدول(تغییر یا افزودن و یا حذف یک ستون ) به صورت گرافیکی (Wizard) و هم به شیوه دستورات SQL(کوئری)
 • نحوه افزودن کلید اصلی به جدول به صورت گرافیکی (Wizard) و هم به شیوه دستورات SQL(کوئری) و …

گام دوم: دستورات پایه ای و نوشتن کوئری

 • یادگیری فارسی نویسی و استفاده از کالکشن فارسی در SQL Server 2012
 • یادگیری دستور Use و آشنا شدن با کاربرد آن-ایجاد Default Value و آشنایی با Column Property
 • یادگیری دستورات Insert,Update,Delete
 • یادگیری به کارگیری دستور کاربردی Output و نحوه بازیابی آخرین ردیفهای تحت تاثیر قرار گرفته شده در جدول
 • یادگیری ساختار دستور Select-from-where وکاربرد آن
 • یادگیری مرتب سازی جداول با دستور order by

گام ۳: عملگرها در SQL Server

 • عملگر ها و کلمات کلیدی  As,All,Top,Distinct  و همچنین کار با  مقادیر Null Value و دستور Is Null
 • عملگرهای مجموعه ای اجتماع، اشتراک و تفاضل(union/union all-intersect-except)
 • عملگر های محاسباتی و بیتی(+-%/*|^&,….)
 • نحوه Attach و Detach کردن دیتابیس در SQL Server
 • مرتب سازی و دستور Order by
 • بررسی type های موجودر در SQL و نحوه نوشتن به صورت یونیکد و ذخیره مقادیر فارسی در جدول و…

گام ۴ بخش اول : توابع  در SQL

 • توابع تجمعی :Count,Sum,Avg,Max,Min,Count_big  و…..
 • توابع ریاضی :abs,sign,sqrt,square,pow,log10,log,exp و…..
 • توابع مثلاثی :sin,asin,cos,acos,tan,atan,cot ,degrees,radians,pi, و…..
 • توابع گرد کردن:floor,ceiling,round و همچنین تابع چاپ کردن یعنی print
 • توابع کاراکتری:Ascii,Unicode,Char,Nchar

گام ۴ بخش دوم : توابع کاربردی رشته ها و تاریخ

 • توابع کاربردی برای رشته ها
 • توابع کاربردی برای تاریخ و زمان

گام ۴ بخش سوم: توابع کاربردی تاریخ و زمان

 • توابع کاربردی تاریخ و زمان

گام ۵: گروه بندی داده ها

 • ایجاد بانک اطلاعاتی library و جدول books به اضافه تعدادی محدودیت های جامعیتی و افزودن چندین رکورد فقط با استفاده از کوئری
 • فرا گیری دستور Group by برای گروه بندی داده ها و استفاده از Having برای شرط گذاری گروه
 • استفاده از توابع خود SQL برای گروه بندی کردن داده ها مثل توابع Rank,Dense_rank,NTile,Row_Number که مفصلا در فیلم آموزشی به آن پرداخته شده است.
 • فراگیری استفاده از دستور partition برای گروه بندی و پارتیشن بندی جدول همراه با  توابع فوق

گام۶: ساختارها ی شرطی و تکرار

 • یادگیری ساختارهای شرطی

گام۷: پروسیجر ها

 • ما ابتدا مفهوم پروسیجر ها را یاد می گیریم و اینکه چطور پروسیجر ها یا همان Stored Procedure را تعریف و اجرا کنیم. در ادامه همانطور که بدیهی است هر Stored Procedure ای می تواند یک یا چند ورودی داشته باشد بنابراین در این مرحله یاد می گیریم که چطور تعدادی پارامتر ورودی برای پروسیجر ها تعریف کنیم و چطور پروسیجر پارامتر دار را فرا خوانی کنیم. برای این کار میتوانیم پارامتر ها را با مقادیر ثابت پر کنیم و همچنین می توانیم از متغیر ها کمک بگیریم.برای کامل تر شدن مبحث پارامتر های پروسیجر ها باید طرز استفاده از پارامترهای از نوع Output را یاد بگیریم. با استفاده از نوع پارامتر ها می توانیم تعدادی متغیر را به عنوان ورودی به پروسیجر ها بفرستیم. پس از تغییراتی روی آن هم چنان حتی بیرون از پروسیجر ها هم این تغییرات حفظ شده بماند. برای ویرایش یک پروسیجر باید از دستور Alter استفاده کنیم  و برای حذف نیز کافیست از دستور Drop استفاده کنیم که این موارد نیز در فیلم مفصلا آموزش داده شده است.همه ی این موارد را در این ویدئو یاد خواهیم گرفت.

گام ۷ بخش دوم: ادامه پروسیجرها

 • ابتدا یک مثال کامل، کاربردی از تعریف و استفاده پروسیجرهای تعریف شده توسط کاربر(User defined) یاد میگیریم. در ادامه فرا میگیریم که علاوه بر پروسیجر های تعریف شده توسط کاربر تعداد زیادی از پروسیجر های سیستمی وجود دارد که می تواند بسیار پر کاربرد نیز باشد.

گام۸: User-defined Function ( توابع تعریف توسط کاربر)

– با دو نوع تابع در فولدر Programability و sub-folder به نام Functions آشنا می شویم.

۱- تابع Table value Function

۲- تابع Scalar value Function

نوع اول همواره نوع جدول بر می گرداند و نوع دوم همواره یک تک مقدار مثل عدد صحیح، رشته، Boolean و… بر می گرداند و همچنین نوع اول یعنی Table Value Function خود به دو نوع دیگر تقسیم بندی می شود.

۱-۱ :   inline Table Value Function

۲-۱: Multi-Statement Value Function

گام ۹: کلید های خارجی در SQL

 • کلید کاندید (Candidate key): نوعی ابر کلید هست که در آن مجموعه صفات(ستونهای) کلید غیر قابل کاهش باشند.به عبارتی مثلا اگر نام و نام خانوادگی در یک جدول کلید کاندید هستند دیگر نتوانیم این دو ستون را کاهش دهیم و باز هم خاصیت کلید کاندید بر قرار باشد.مثلا نتوانیم با استفاده از فقط ستون نام یا فقط ستون نام خانوادگی باعث تشخیص یکتایی ردیف ها شود.اگر واقعا نتوانستیم این کار را بکنیم آنگاه نام+نام خانوادگی در واقع کلید کاندید خواهد بود اما اگر کاهش پذیر بود و در عین حال خاصیت یکتایی بر قرار بود آنگاه “نام+نام خانوادگی” کلید کاندید نیست.
 • ابر کلید(Super key): هر ترکیبی از صفات(ستونهای) جدول را که باعث یکتایی مقدار باشند، ابر کلید گویند. به صورت ساده تر ابر کلید، کلیدی است که در آن هر ترکیبی از ستونهای رابطه که در هیچ دو تاپل(ردیف) مقدار یکسان نداشته باشد.
 • کلید اصلی(Primary key): نوعی از کلید کاندید هست که بر حسب کاربرد آن را به عنوان کلید اصلی انتخاب می کنیم.به عنوان مثال در یک سیستم دانشگاه هم کد ملی  و هم شماره دانشجویی و هم مثلا نام+نام خانوادگی+شماره شناسنامه می تواند کلید کاندید باشد.اما از انجا که در دانشگاه بیشتر با شماره دانشجویی سرو کار داریم لذا شماره دانشجویی را به عنوان کلید اصلی انتخاب می کنیم.
 • تعریف کلید خارجی در SQL :کلید خارجی یا Foreign key در SQL در واقع ستونی  است که در جدول دیگر کلید های کاندید یا کلید اصلی باشد

گام ۱۰: ادغام جداول در SQL

 • به وسیله ی ادغام جداول در SQL می توانیم دو یا چند جدول را با هم متصل کنیم و یک جدول واحد بسازیم و بتوانیم اطلاعاتی که قبلا در چند جدول مجزا بود را به راحتی استخراج کنیم. ادغام جداول در SQL یا همان join کردن جداول انواع مختلفی دارد که در ویدئوی آموزشی به طور کامل تشریح شده است.

گام ۱۱: کار با View ها در SQL

 • آشنایی با مفهوم View ها در SQL
 • یادگیری نحوه ایجاد، حذف و ویراش View ها در SQL
 • یادگیری کار با View های تو در تو در SQL
 • یادگیری کامل کار با View ها در SQL و آشنایی با سایر کاربرد ها

گام ۱۲: کار با تریگرها در sql

ما یک رویدادی مثل کلیک برای یک button تعریف می کنیم و می گوییم که اگر رویداد کلیک کردن اتفاق افتاد فلان کار انجام شود مثلا نمایش یک message box. برای تریگرها در SQL هم همچین چیزی را داریم. ما در بانک اطلاعاتی سه عمل مهم Insert,Update,Delete داریم. قاعدتا بعد از انجام هریک از این عملیات یا چند تا از این عملیات روی جداول تغییراتی صورت می گیرد. فرض کنیم میخواهیم به محض اینکه یک رکورد از جدول Student حذف شود بلافاصله به جدول دیگری همین رکورد اضافه شود اینجاست که کاربرد و قابلیت تریگرها در SQL مشخص می شود.

اگر باز هم بخواهیم یک تناظر برای تریگرها بیان کنیم می شود گفت که تریگرها در SQL متناظر می شود با سنسورها در دنیای واقعی. در نظر بگیرید که حجم اکسیژن یک اتاق ازحد مجاز کاهش یابد.در اینجاست که سنسور بخاری فعال شده و بالافاصله کاری که انجام می دهد قطع و خاموش کردن بخاری هست.

 

امید است که مجموعه کامل آموزش SQL Server به زبان فارسی برای شما علاقه مندان به پایگاه داده محبوب SQL Server مفید واقع شود.

نظر خود را بیان کنید.


 

تا کنون۴ نظر در مورد"مجموعه کامل آموزش sql server به زبان فارسی" ثبت شده است.


 • نوشته شده توسط  

  سلام متاسفانه قادر به دانلود این مجموعه نمی شوم .مراحل خرید و ثبت سفارش را انجام می دهم اما بعد از انکه به دانلودهای من مراجعه وجود میکنم چیزی وجود ندارد و لینکس را در اختیار من جهت دانلود قرار نمی دهد

  پاسخ

  • نوشته شده توسط  

   روی دکمه که کلیک کردید به آدرس زیر مراجعه کنید.
   learningtv.ir/checkout

   با تشکر
   سید

   پاسخ

 • نوشته شده توسط  

  سلام
  من هم همین مشکل رو دارم. سفارش رو ثبت میکنم اما لینک دانلود در (صفحه دانلودهای من) ایجاد نمیشود
  لینک learningtv.ir/checkout هم به صفحه سبد خرید میرود و دوباره سفارش رو ثبت میکنم اما باز هم لینک دانلود ایجاد نمیشود

  پاسخ

  • نوشته شده توسط  

   سلام. تصحیح کردم.مجدد امتحان کنید ان شاءالله بر طرف شده باشد… اگر مجموعه آموزشی لرنینگ تی وی مفید بود این سایت را در شبکه های اجتماعی تبلیغ کنید…
   ممنون

   پاسخ

  .فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.


  سایر تدریس‌های سید محمودزاده


  دوره‌های پیشنهادی