مدرسین لرنینگ تی وی۳٫۷۱ امتیاز از ۷ رای

مهدی عزیزنشان۴٫۰۰ امتیاز از ۲۵ رای

سید عبدالله محمودزاده۴٫۱۷ امتیاز از ۲۹ رای

ارتین جوانمردیبدون امتیاز

alirezasdfبدون امتیاز

مهدی مهدویبدون امتیاز

مجتبی نکوییبدون امتیاز

آرمین یزدیان۱٫۰۰ امتیاز از ۱ رای

علی اصغر حق شناس۴٫۶۹ امتیاز از ۱۶ رای

محمد اکرمی فرد۴٫۵۹ امتیاز از ۹۴ رای

امیرحسین رجب زاده