مدرسین لرنینگ تی وی۳٫۷۱ امتیاز از ۷ رای

مهدی عزیزنشانبدون امتیاز۴٫۰۷ امتیاز از ۲۷ رای

سید عبدالله محمودزاده۴٫۲۰ امتیاز از ۳۰ رای

ارتین جوانمردیبدون امتیازبدون امتیازبدون امتیازبدون امتیاز

آرمین یزدیان۳٫۰۰ امتیاز از ۲ رای۴٫۴۳ امتیاز از ۲۳ رای

محمد اکرمی فرد