مدرسین لرنینگ تی وی۳٫۷۱ امتیاز از ۷ رای

مهدی عزیزنشان۴٫۰۴ امتیاز از ۲۶ رای

سید عبدالله محمودزاده۴٫۱۷ امتیاز از ۲۹ رای

ارتین جوانمردیبدون امتیاز

alirezasdfبدون امتیاز

مهدی مهدویبدون امتیاز

مجتبی نکوییبدون امتیاز

آرمین یزدیان۱٫۰۰ امتیاز از ۱ رای

علی اصغر حق شناس۴٫۴۰ امتیاز از ۲۰ رای

محمد اکرمی فرد۴٫۵۴ امتیاز از ۱۰۳ رای

امیرحسین رجب زاده