1. 0 از 5 تا

    این که چند جلسه ی اول رایگان باشه یا نه در اختیار مدرس هست. فصل های بعدی هم به زودی منتشر میشن. با تشکر سید